OBAVIJEST o odbrani magistarskog rada Šabanović Jasmine

Jasmina Šabanović, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:

"Alternativne sankcije u krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na uslovnu osudu u sudskoj praksi F BiH za period 2010-2015. godine" 

dana 21.10.2017. godine, sa početkom u 11:15 sati, u sali za II i III ciklus studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku, ulica Azapovići br. 439, Kiseljak.

 
 
 
Vi ste ovdje: Početna Studentska služba Obavijesti OBAVIJEST o odbrani magistarskog rada Šabanović Jasmine