O biblioteci

Po mjestu koje zauzimaju u visokoškolskom obrazovanju biblioteke se simbolično nazivaju „srcem univerziteta". One čine nerazdvojni dio nastavno-naučnog sistema i aktivni su činioci naučnog i istraživačkog procesa.

Biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku formirana je odmah po osnivanju Fakulteta, akademske 2006/07. godine. S obzirom da smo svjesni činjenice da kvalitetnog obrazovanja nema bez adekvatne literature, jedan od glavnih prioriteta Fakulteta, od samog osnivanja pa do danas, jeste bogaćenje bibliotečkog fonda. Danas biblioteka posjeduje preko 3000 monografskih i preko 200 serijskih publikacija. Korisnicima je fond dostupan, kao i čitaonica, osam sati dnevno, pet dana u sedmici.

Od juna 2011. godine biblioteka je punopravna članica COBISS sistema (kooperativni on lajn bibliografski sistem).

Fond biblioteke koriste studenti, postdiplomci i budući doktori nauka. Studenti, uz upis nove akademske godine plaćaju usluge biblioteke u iznosu od 20 KM i na osnovu uplatnice dobijaju člansku kartu. Pozajmljivanje publikacija vrši se lično. Članovi biblioteke koji imaju status redovnog studenta publikaciju mogu da zadrže 20 dana uz produženje roka od 10 dana. Vanredni studenti knjige zadržavaju po 7 dana uz produženje roka od 7 dana.

Za nepoštovanje ovih pravila kao i za bahato ponašanje prema publikaciji (što podrazumijeva cijepanje ili pisanje po istoj) pravilnikom su predviđene novčane kazne, jer: „Knjiga je krhka tvorevina, pohaba je vreme, oštete glodari, nepogode, nespretne ruke". (Umberto Eko: „Ime ruže") „A tamo gde postoji poštovanje knjige i svest o potrebi knjižnice, tu će se pre ili posle razviti i njihova pravilna upotreba i pre ili posle osetiti blagotvorni plodovi te upotrebe". (Ivo Andrić: Biblioteka „Književne novine")

Komisija za izdavačku djelatnost Univerziteta u Travniku je formirana na sjednici Senata Univerziteta novembra 2010. godine. Komisija je formirana iz razloga što je izdavačka djelatnost jedna od temeljnih djelatnosti Univerziteta i fakulteta u njegovom sastavu. Stoga je bilo neophodno formirati Komisiju i utvrditi pravila na osnovu kojih će ista utvrđivati uslove, način prihvatanja i štampanja udžbenika, Univerzitetskih izdanja, skripti, zbirki zadataka, monografija, časopisa, zbornika i ostalih izdanja, te web izdavaštvo potrebno za nastavne i naučno-istraživačke svrhe na Univerzitetu. Da bi se i fakulteti učinili odgovornim za izdavaštvo Univerziteta, Pravilima je predviđeno da su dekani fakulteta, na kojima su zaposleni autori koji predlažu djela za izdavanje, odgovorni za meritornost recenzija.

Treba napomenuti da Univerzitet izdaje i časopis „Univerzitetska hronika" , koji je od strane čitalaca dobio izuzetno dobre ocjene.

Radno vrijeme biblioteke: ponedjeljak, četvrtak, petak i subota (od 10:00 do 14:00 sati), utorak i srijeda (od 10:00 do 14:00 i od 16:00 do 18:00 sati).

KontaktOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Vi ste ovdje: Početna Fakultet Biblioteka O biblioteci