Izdavačka djelatnost

Alija, Ismet i Hasić, Haris: “Pozitivnopravna zaštita autorskog i srodnih prava u Bosni i Hercegovini”, Univerzitet u Travniku, Travnik, 2014. godine

Alija, Ismet; Hasić, Haris i Kliko Zec Dženita: “Pojmovnik prava intelektualnog vlasništva”, Univerzitet u Travniku, Travnik, 2014. godine

Alija, Ismet: „Pravo intelektualnog vlasništva u BiH – Zakoni iz oblasti industrijskog vlasništva Bosne i Hercegovine sa objašnjenjima i registrom pojmova", Univerzitet Travnik, Travnik, 2011. godine

Alija, Ismet: „Pravo intelektualnog vlasništva u BiH – Zakoni iz oblasti autorskog i srodnih prava i kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava Bosne i Hercegovine sa objašnjenjima i registrom pojmova", Univerzitet Travnik, Travnik, 2011. godine

Alija, Djelza: "Internacionalizacija ljudskih sloboda i prava", Univerzitet u Travniku, Travnik, 2012. godine

Balić, Hasan i Begović, Alisa: „Rječnik – krivično pravnih pojmova", Pravni fakultet u Kiseljaku, Kiseljak, 2010. godine

Hasić, Zijad: „Država", Pravni fakultet Univerziteta u Travniku, Travnik, 2009. godina

Jašarević, Osman; Kazić, Ena i Samouk-Jašarević Merisa : „Praktikum iz krivičnog procesnog prava (opšti i posebni dio)", Univerzitet u Travniku, Travnik, 2015. godine

Jašarević, Osman: „Krivično procesno pravo I i II", Univerzitet u Travniku, Travnik, 2014. godine

Jašarević, Osman i Kustura, Mensur: „Kriminologija – etiologija i fenomenologija kriminaliteta”, Univerzitet u Travniku, Pravni fakultet, Travnik 2014. godine

Jašarević, Osman i Begović, Alisa: „Uviđaj u krivičnom postupku", Univerzitet u Travniku, Travnik, 2011. godine

Jašarević, Osman: „Alibi kao dokazno sredstvo u krivičnom postupku", Pravni fakultet u Kiseljaku, Kiseljak, 2009. godine

Kalač, Halil: „Osnovi ekonomije”, Univerzitet u Travniku, Pravni fakultet, Travnik 2013. godine

Kenović, Mehmed i Kovačević, Slaven: „Sport i sportsko pravo”, Pravni fakultet, Kiseljak, 2008. godine

Kenović, Mehmed: „Sistem zapošljavanja u Evropi”, Pravni fakultet, Kiseljak, 2008. godine

Kešetović, Želimir i Korajlić, Nedžad: „Krizni menadžment”, Univerzitet u Travniku, Pravni fakultet, Travnik, 2008. godine

Korajlić, Nedžad i Dautbegović, Almin: „Osnovi kriminalistike”,  Univerzitet u Travniku, Travnik, 2012. odine

Korać, Hana: „Organizovani kriminalitet i druga krivična djela”, Univerzitet u Travniku, Pravni fakultet Travnik, 2014. godine

Korać, Hana: „Kriminologija/maloljetničko prestupništvo”, Pravni fakultet Kiseljak, Kiseljak, 2011. godine

Korać, Hana: „Penologija”, Pravni fakultet Kiseljak, Kiseljak, 2010. godine

Sović, Jozo: „Poslovno upravljanje:analiza, planiranje, primjena, kontrola", Pravni fakultet Kiseljak, Kiseljak, 2008. Godine

Mahmutović, Adnan “Uvod u pravo Evropske unije”, Univerzitet u Travniku, Pravni fakultet Travnik, 2015. godine

„Međunarodno finansijsko pravo i finansijske institucije - hrestomatija", pripremila Vasić, Ljiljana, Univerzitet u Travniku, 2011. godine

„Privredno pravni i politički sistem EU – hrestomatija", pripremio Čolaković, Namik, Univerzitet u Travniku, 2011. godine

„Krivično pravo I", pripremio Balić, Hasan, Univerzitet u Travniku, Kiseljak, 2008. godine

„Krivično pravo II", pripremio Balić, Hasan, Univerzitet u Travniku, Kiseljak,2008. godine

„Osnovi prava EU, drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje" priredio Kustura, Mensur, Univerzitet u Travniku, Kiseljak, 2011. godine

„Sociologija prava (Odabrani tekstovi iz knjige „Pravna sociologija"- Žan Karbonije, pripremili Šefko Međedović i Mensur Kustura)", Kiseljak 2011.

„Ugovorno poslovno pravo", pripremio Hašić, Enes, Univerzitet u Travniku, Travnik, 2011. godine

Zbirka tekstova iz oblasti prava evropske unije i evropskih integracija", priredio Kustura, Mensur, Pravni fakultet Kiseljak, Kiseljak, 2009. godine

Vi ste ovdje: Početna Fakultet Biblioteka Izdavačka djelatnost