Riječ dekana

dzemal-najetovicPoštovane studentice i studenti, dobrodošli na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku! Čestitam vam na odluci da budete studenti ovog Fakulteta!

Svaka generacija studenata predstavlja novi izazov, potrebu da iznova artikuliranom intencijom opravdamo činjenicu da smo upravo mi izbor vaše buduće edukativne i profesionalne orijentacije. Za vas ovaj izbor znači pomak naprijed u obrazovno-naučnom procesu, na putu ka stjecanju najviših nivoa naučnog i akademskog obrazovanja.

Ovih dana ušli smo u novu akademsku godinu na čijem startu vas želim kratko uputiti u tajne učenja i postupke usvajanja znanja, poučiti vas kako treba učiti. Prilikom učenja važnije je razumjeti nego zapamtiti. Nemojte se oslanjati samo na pamćenje jer je zaboravljanje njegov najveći protivnik. Zato je potrebno i da zapisujete određene sadržaje. Ponavljanje je provjeren i potvrđen način učenja i razumijevanja. Poznata je latinska izreka Repetitio est mater studiorum. Kampanjsko učenje ne daje dobre rezultate. Kontinuirano i simultano učenje više predmeta istovremeno je dobar sistem savlađivanja predmetne materije, a neposredno pred ispit potrebno je ponoviti ono što ste ranije naučili. Vaše kvalitetno obrazovanje je trasiranje puta u sretniju budućnost. Površno, nekvalitetno obrazovanje ugrožava društveno ekonomski poredak države i nagriza životni standard cijele populacije. Kada prilikom učenja naiđete na nešto što vam nije jasno, nemojte se obeshrabriti, idite dalje i to će vam biti jasnnije u nekom drugom poglavlju. Nemojte se truditi da zapamtite ono što vam nije jasno jer i ako tako odgovorite na ispitu profesor će primjetiti da vi to ustvari ne razumijete. Zapamtite dobro da ne učite samo za sebe već i za društvo u kojem živimo. Za naš sveukupni prosperitet neophodno je usavršavanje ljudskih resursa.

Studij i učenje su vam najbolja investicija. Naš Fakultet posjeduje kapacitete koji prosječnim srednjoškolcima omogućavaju da kao studenti ostvare natprosječne rezultate. Profesija pravnika, ustvari, predstavlja doživotnu školu ličnog rasta i razvoja. Oni koji u pravu uspješno razviju svoje vještine, poslove, umijeća i znanja treba da znaju da je najbolja ona reklama koja ide putem preporuke, odnosno od usta do usta. Danas su pravednici potrebniji nego ikada prije. Načelo pravne pravne pouke neukog, proporcionalno je u zavisnosti od toga kako i koliko nekoga poučavamo. Time pravnik nudi rješenje, a da li će to konkretna osoba prihvatiti ili ne, na njoj je da odluči, neko će, svakako, prihvatiti savjet i prijedlog. Dati nekom priliku je veliko dobročinstvo.

Pravni fakultet Univerziteta u Travniku već duži niz godina privlači pažnju šire javnosti svojim zalaganjem za sveopći napredak akademskih procesa i njihovog obima u BiH. Poznat je po tome što je tokom svog, relativno kratkog postojanja, postavio standarde u mnogim aspektima insituticonalnog djelovanja i da je po globalnom poretku prvi među privatnim univerzitetima u BiH i drugi u poretku univerziteta akreditovanih od strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA). To je slika aktivnog i veoma ozbiljnog angažmana personala Fakulteta u procesu izgradnje respektabilnog statusa i priznanja istog. Želimo ovladati znanjem kako bismo podijelili spoznaje o tome šta je dobro za cijelo čovječanstvo. Budućnost pripada onima koji imaju viziju, koji mogu kreirati i realizovati zamisli i projekte.

Kao visokoškolska institucija koja je specijalizirana za proučavanje i unapređivanje pravne nauke i pravne prakse, ovaj fakultet osigurava najviše standarde u oblasti visokog obrazovanja i realizira primijenjena naučna istraživanja kroz podsticanje intelektualnog i profesionalnog obrazovanja. Osnovna intencija naših nastavnika, asistenata i saradnika, koji Vam pružaju podršku u izučavanju i saznavanju polja pravnih nauka, jeste da Fakultet ne bude samo mjesto za stjecanje diploma, znanja ili vještina, nego i edukativni prostor koji će znanjem od strane studenata opravdati svaku stečenu diplomu. Zbog toga se ovdje preferira visok nivo usvojenih znanja i vještina potrebnih budućim pravnicima.

Opredijelili ste se za Fakultet sa najsavremenijim nastavnim planovima i programima iz oblasti općeg prava, poslovnog prava, međunarodnog prava, diplomatije i javne uprave. Akademske studije su organizirane kroz dodiplomski studij, postdiplomski studij i doktorski studij. Tokom studija postajete kreativni akteri ne samo nastavnog, nego i naučno-istraživačkog procesa. To potvrđuje da smo, u relativno kratkom periodu, uspjeli aktivno realizirati i prosperitetno afirmirati sve nivoe visokoškolskog, akademskog obrazovanja, uz apostrofiranu intenciju da ovo bude naš permanentan zadatak.

Ono što krasi ovaj Fakultet jeste to što svi oko vas u ovom projektu rade na tome da vam pomognu da se razvijate u pravnim naukama i praksi.

Pravni fakultet u okviru osnovne djelatnosti razvija edukativni, nastavni i naučno-istraživački rad u oblasti pravnih nauka. Radi unapređivanja obrazovnog procesa i kvaliteta nastave, pored postojećih Fakultet implementira i nove obrazovne standarde u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, jer se na ovaj način studentima omogućava stjecanje kvalitetnih teorijskih i ekspertnih znanja i profesionalnih vještina na visokoj edukativnoj razini, a u svrhu kreativnog rada i što uspješnijeg zapošljavanja nakon završetka studija. Isto tako, u cilju stjecanja praktičnih znanja i iskustava od strane studenata, Fakultet sarađuje sa pravosudnim institucijama, kazneno-popravnim zavodima, državnom upravom i lokalnom samoupravom, nevladinim organizacijama, itd. Pored toga, Fakultet ima razvijenu saradnju i sa njemu srodnim akademskim institucijama u državi i okruženju, čime se omogućava veća mobilnost nastavnika, saradnika i studenata, ali i unapređuje nastavna, naučna i istraživačka funkcija. Prihvatanjem i implementacijom sistema upravljanja kvalitetom Pravni fakultet osigurava dostizanje visokih internacionalnih standarda kvaliteta edukativnog, stručnog i naučno-istraživačkog rada. Kroz nastavne sadržaje i programe Fakultet nastoji dati vlastiti doprinos obrazovanju kvalitetnih stručnjaka i naučnika u oblasti prava i pravne nauke, što za rezultat ima podizanje općeg nivoa pravnih znanja i pravne kulture - kao važnih preduslova za izgradnju pravne države, vladavinu ljudskih prava i sloboda i proces evroatlantskih integracije Bosne i Hercegovine.

Zahvaljujem vam se na ukazanom povjerenju i pozivam vas da budući progres ovog Fakulteta bude naš zajednički cilj, razina naše akademske samobitnosti i vaše pravničke kreativnosti i da sve to bude sadržano u realizaciji ideala simbola pravde, Justicije. Na vama je da, pomoću znanja koja vam pružamo, usavršavate i oplemenjujete vaše kreativne potencijale, a na nastavnicima i asistentima da prepoznamo vaše kvalitete i omogućimo vam da ih što uspješnije realizujete.

Doctrina est fructus dulcis radicis amarae (Znanje je sladak plod gorkog korjena).

Želim vam puno uspjeha na putu u sretnu budućnost.

Dekan

Acc. prof. dr. Džemal Najetović

Vi ste ovdje: Početna Fakultet Riječ dekana