Poziv autorima

Časopis će izlaziti dva puta godišnje u 100 primjeraka sa obimom od 100 do 150 stranica. Uz printano, pripremat će se i na web stranici fakulteta objavljivati i online izdanje Časopisa. 

Finansijska koncepcija časopisa je zasnovana na samofinansiranju, kortizacija autora radova iznosi 50,00 KM (25,00 eura) po objavljenom radu. Časopis će biti indeksiran u nekoliko baza podataka kao što su CEOL, EBSCO, COBISS i COPERNICUS.

Da bi odgovorio programskim ciljevima i načelima, Časopis će imati nekoliko tematskih cjelina, odnosno rubrika:

-    Uvodna napomena: to je uvodno poglavlje u Časopisu u kojem će se dati kratak pregled sadržaja, sa posebnim osvrtom na dominantne i aktuelne teme ili priloge koji zaslužuju posebnu pažnju. ;

-    Članci: objavljivati će se: (1) naučni i stručni radovi, sa naučnim i stručnim doprinosom, prema međunarodnim standardima, (2) pregledni radovi (radovi po pozivu iz određenih oblasti), sa obaveznim apstraktima, naslovima i ključnim riječima na bosanskom i engleskom/njemačkom/francuskom jeziku.

-    Osvrti, prikazi recenzije: kao i u drugim sličnim periodičnim izdanjima, u ovoj rubrici objavljivati će se prikazi novih knjiga, općenito iz oblasti pravne nauke, posebno autora koji su angažovani na fakultetu i univerzitetu, kao i drugih relevantnih autora i zapaženijih naslova. Objavljivati će se i kraći izvještaji ili osvrti sa odabranih naučnih skupova i konferencija, kako na fakultetu, tako i izvan fakulteta. 

-     Izvori: u ovoj rubrici objavljivati će se faksimili ili prijepisi značajnih izvora prava (u cjelini ili neki njihovi fragmenti), uz odgovarajuća objašnjenja i komentare (to mogu biti neke važne odluke državnih i drugih organa, zakonski tekstovi, izvještaji, fotografije i sl.). 

-    Zabilješke: u završnom dijelu časopisa objavljivati će se kratka hronika najvažnijih događaja na fakultetu ili univerzitetu u periodu koji „poklapa“ odgovarajući broj časopisa, bilježit će se i drugi događaji iz okruženja koji su od značaja za fakultet ili pravnu nauku uopće. 

Programska načela:

  • Da pruži podršku naučno - nastavnom radu Univerziteta u Travniku, prije svega Pravnom fakultetu, afirmiše pravnu teoriju i praksu, predstavi naučno-istraživački rad Pravnog fakulteta.
  • Da objavljuje rezultate istraživanja kako eminentnih, već afirmisanih stručnjaka iz oblasti prava, tako i mladih istraživača u toj oblasti.
  • U Časopisu će se objavljivati samo radovi provjerene stručne i naučne vrijednosti koji podliježu ocjeni dva recenzenta (uz uobičajenu proceduru) iz predmetne oblasti (što se odnosi kako na izvorne naučne radove, tako i na pregledne članke i saopštenja.)
  •  Časopis će biti otvoren za komunikaciju sa javnostima, drugim  naučnim institucijama iz Bosne i Hercegovine, inostranstva, pripadnicima domaćih ustanova i institucija koji sarađuju sa Pravnim fakultetom i Univerzitetom, međunarodnim organizacijama, organizacijama civilnog društva, partnerima  i dr.
  • Časopis će biti organizator ili suorganizator raznih naučnih simpozija, savjetovanja i drugih naučnih skupova sa kojih će objavljivati saopštenja i priloge ili štampati posebna izdanja,
  • U posebnim rubrikama, Časopis će donositi i analize aktuelnih ustavno-pravnih i drugih društvenih problema u BiH i njenom okruženju.

Pozivaju se svi zainteresovani da dostave svoje radove na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 1.3.2018. godine.

Vi ste ovdje: Početna Naučni rad Zbornik radova Pravnog fakulteta Poziv autorima