Pravni fakultet ide korak naprijed, uvodi se DL sistem učenja

Kao odgovor na globalizaciju, brže ekonomske i društvene promjene u okruženju dolazi do novog trenda u obrazovanju, a to je učenje na daljinu. Prateći trendove u obrazovanju Pravni fakultet Univerziteta u Travniku od akademske 2015/2016 godine organizira i upisuje prvu generaciju studenata koji će koristiti prednosti učenja na daljinu. U nastavku možete pronaći prednosti ovakvog učenja i dodatne informacije.

Šta je učenje na daljinu?

Učenje na daljinu ili elektronsko učenje (engl. e-learning, distance learning) podrazumijeva upotrebu elektronskih  medija, edukacijske tehnologije, te informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u učenju. Doba u kojem se nalazimo, doba modernih tehnologija i globalizacije donosi brze promjene u svim aspektima ljudskog života i iz tog razloga online učenje odnosno e-learning predstavlja optimalnu strategiju za obrazovanje.

Danas e-learning svoju primjenu pronalazi u svim obrazovnim institucijama, kako visokoškolskim ustanovama tako i u osnovnom i srednjem obrazovanju. Jedan od razloga zbog kojeg se i u oblasti obrazovanja sve više koriste informacijske i komunikacije tehnologije je to što obrazovanje ima veliku ulogu u razvoju društva, a dostupnost ovih tehnologija čini obrazovanje dostupnim svima. UNESCO, specijalizovana agencija UN-a u zadnje se vrijeme dosta bavi pitanjima doprinosa informacijske i komunikacijske tehnologije upravo za razvoj obrazovanja, nauke i kulture, a u svrhu izgradnje društva znanja. Kroz Strategiju korištenja IKT-a u obrazovanju potiču se države na podršku ovom vidu obrazovanja. Upotreba IKT-a u obrazovanju je važan element i Strategije Europske Komisije kojom se želi osigurati učinkovitost europskih obrazovnih sistema i konkurentnost europske ekonomije.

Koje su prednosti studiranja na DL studiju?

U odnosu na tradicionalni oblik učenja, učenje na daljinu ima mnogo prednosti koje su značajne za studente i profesore odnosno predavače. 

elearning

  • Online učenje omogućava studentima kvalitetno sudjelovanje u nastavi bez obzira na geografsku udaljenost, raspored nastave i slične okolnosti koje predstavljaju prepreku u tradicionalnom obliku učenja.
  • Studenti sami biraju kada će i kako pristupiti učenju budući da imaju stalan pristup materijalima i nastavi koju polaze.
  • Materijal za nastavu je centralizovan i moguće mu je pristupiti sa bilo koje lokacije. Ono što je jako bitno, odnosno što predstavlja veliku prednost jeste omogućena integracija i pristup drugim izvorima bitnim za gradivo koje se uči.
  • Online učenje omogućava posebno dinamičnu interakciju između profesora i studenata, kao i studenta međusobno. Svaki pojedinac ima mogućnost da doprinese nastavi pokretanjem, odnosno sudjelovanjem u raspravama koje se tiču određene teme.
  • S druge strane, online učenje je mnogo troškovno povoljniji oblik učenja. Ako uzmemo u obzir sve troškove koje student ima u tradicionalnom obliku školovanja, online učenje košta mnogo manje. Razlozi za to su jednostavni. Sve što je potrebno da bi počeli sa online učenjem jeste internet konekcija, a svi ostali resursi potrebni za učenje se nalaze na internetu, na jednom mjestu. 

Iako se online učenje tradicionalno vidi kao edukacioni resurs sa posebnim benefitom za studente, učenje na daljinu također daje mnogo prednosti profesorima odnosno predavačima i direktno može utjecati na njihov profesionalni razvoj. Predavač ima na raspolaganju mnogo opcija za praćenje studenata, njihovog napretka te ocjenjivanja.

Plan DL studija na Pravnom fakultetu

Većina nastavnog procesa DL studija se odvija na daljinu, korištenjem platforme za e-learning. Ipak, za polaznike se organiziraju i tzv. in class sedmice (ukupno 3 po semestru), kada studenti dolaze na fakultet, brane seminarske radove, polažu kolokvije i testove.

Svi sadržaji sa DL studija bit će dostupni na web stranici http://dl.pfk.edu.ba, putem kojeg će studenti korištenjem vlastitih podataka imati pristup svim materijalima za učenje.

Pravni fakultet Univerziteta u Travniku sa ponosom ističe kako je uspješno implementirao sistem učenja na daljinu, te educirao nastavnike i saradnike tokom 2014. i 2015. godine. Zahvaljujući navedenom nastavni kadar i resursi su u potpunosti spremni za upis prvih generacija studenata koji bi svoje obaveze izvršavali putem učenja na daljinu. 

Ukoliko ste zainteresirani za e-learning kontaktirajte nas

 

Medij

Pogledajte dodatne informacije o Fakultetu Pravni fakultet Univerziteta u Travniku
Vi ste ovdje: Početna Studentska služba Upis DL studij (učenje na daljinu)