Riječ urednika

 

Između dva broja ovog Zbornika došlo je do personalnih promjena. Prethodnom uredniku prof. dr Kustura Mensuru želimo dobro zdravlje i ostvarenje najviših rezultata sa dužnosti prorektora za međunarodnu saradnju Univerziteta u Travniku.

Našim kvalitetnim prilozima želimo čitaocima i široj javnosti pokazati da je pokretanje ovog Časopisa opravdano i svrsishodno. Više od  sedamnaest radova svjedoči da su autori imali odvažnost i znanja neophodna da „otkriju“ nepoznato u tretiranoj naučnoj oblasti, tj, da nas upoznaju sa najaktuelnijim temema u područjima prava, nauke, i društvene prakse.

Želja nam je da ovaj Časopis dođe do svojih čitalaca i da da skroman doprinos u daljnjem kulturnom i naučnom razvoju bosanskohercegovačkog društva.

Želja nam je i to da našem personalu omogućimo objavljivanje radova u referentnom časopisu, kako bi riješili jednu od barijera u svom akademskom razvoju.

Na ovaj način mi domaćim i stranima istraživačima nudimo konkretno bogatstvo koje će im moći poslužiti u savremenim, pojedinačnim i multidisciplinarnim istraživanjima u oblastima koje Časopis tretira, a predmet su njihovog istraživanja.

Zahvalan sam autorima što promovišu vladavinu prava i najviših ljudskih vrijednosti, čime mnogima pomažu da ostvare svoje životne ciljeve.

                                                                                                       

Prof. dr Džemal Najetović

Vi ste ovdje: Početna Naučni rad Zbornik radova Pravnog fakulteta Riječ urednika