IN MEMORIAM- Prof.dr. Mehmed Kenović

Dana 9.9.2017. godine navršava se 40 dana od kako nas je napustio ugledni naučnik i veoma cijenjeni univerzitetski profesor dr.sc. Mehmed Kenović.  Profesor Kenović bio je paradigma skromnosti, poštenja i čovječnosti.  Bio je izuzetna moralna vertikala, na ponos svima koji smo ga poznavali. Prof. dr. Mehmed Kenović rodio se 1. januara 1925. godine u Sarajevu.  Diplomirao je godine 1957. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.  Doktorsku disertaciju obranio je na Univerzitetu u Ljubljani godine 1979.  Zbog bogatog naučnog opusa, prof.dr. Mehmed Kenović bio  je prepoznatljiv autor u naučnim krugovima, ponajprije, po svojim knjigama, u kojima je među prvima, a na mnogim područjima i prvi u Bosni i Hercegovini, objašnjavao fenomene radnog prava. Kritičko promišljanje stvarnosti prepoznatljivo je u svim njegovim knjigama, raspravama i člancima. Bio je veoma plodan pisac. Objavio je veći broj knjiga, udžbenika i monografija, a isto tako i više od 50 naučnih i stručnih rasprava, studija, članaka i prikaza. Naučni doprinos prof. dr. Mehmeda Kenovića premašuje razvoj jedne naučne discipline i proteže se na jednu cijelu naučnu granu, kojoj je on dao izuzetan doprinos. Naučni radovi prof.dr. Mehmeda Kenovića široko su citirani i opće prihvaćeni od naučnika u tom području.

Godine 1974. objavio je studiju o međusobnim odnosima radnika u udruženom radu u SR BiH. Zapažena je i njegova knjiga «Prava i obaveze radnika i poslodavaca» kojom je otvorio put  idućoj «Odgovornost radnika u udruženom radu» u izdanju Svjetlosti 1979. godine.  Cjelokupnim svojim naučnim opusom prof.dr. Mehmed Kenović dao je trajan pečat teoriji organizacije i upravljanja pa ga, s pravom, možem nazvati klasikom izučavanja radnog prava na našim prostorima. Ništa manje od naučnog doprinosa nije značajan nastavni rad odnosno pedagoški rad prof.dr.Mehmeda Kenovića. Predavao je više disciplina na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju.  Posebno se isticao u podizanju naučnog podmlatka. Bio je izuzetno pristupačan mentor i uvijek spreman pomoći mlađim kolegama. Pedagoški rad profesora Kenovića bio je primjer mnogima. Vrata njegova kabineta uvijek su bila otvorena za studente.  Osoba prof. dr. Mehmeda Kenovića bit će po svom naučnom doprinosu, pedagoškom radu i plemenitosti, dobroti i zauzetosti za studente, kolege i saradnike, trajno upisana u historiju Fakulteta.  Prof. Kenović bio je izuzetna osoba, zbog čega je uživao nepodijeljen ugled i poštovanje svih onih s kojima je dolazio u kontakt.

Hvala Vam, profesore, za sve što ste nas naučili.

Kolektiv Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku

Vi ste ovdje: Početna Fakultet Aktuelnosti IN MEMORIAM- Prof.dr. Mehmed Kenović