Obavijest: SPPS, MJP 1, MJP 2 - obavještenje o vanrednom ispitu

Univerzitet u Travniku
Pravni fakultet

Obavještenje o vanrednom ispitnom roku

Obavještavaju se studenti da imaju mogućnost vanrednog polaganja ispita iz predmeta:
- Savremeni pravno-politički sistemi;
- Međunarodno javno pravo I;
- Međunarodno javno pravo II;
kod prof. dr. Džemala Najetovića na dan 18.5., i to:
- Savremeni pravno-politički sistemi u 10h;
- Međunarodno javno pravo I i II u 11h.
Ispiti će biti održani u dekanatu, a u skladu sa Odlukom o načinu sprovođenja ispita na I ciklusu studija (broj: 01-640-2/15 od 08.12.2015.) i Odlukom o utvrđivanju novčane naknade za prenos nastavnih predmeta i održavanje ispita na vanrednim ispitnim rokovima na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku (broj: 413/15-1 od 05.08.2015.).

Kiseljak, 12.5.2017.

Vi ste ovdje: Početna Studentska služba Obavijesti Obavijest: SPPS, MJP 1, MJP 2 - obavještenje o vanrednom ispitu