Međunarodna saradnja

Broj i datum potpisivanja

Ugovorne strane

Predmet ugovora

45-1/07 od 7. 6.2007.

UNT i FASTO Univ. Sarajevo

Sporazum o saradnji

01-208/08 od 5. 12. 2008.

PFK Kiseljak i U PA N. Sad                                                     

Sporazum o saradnji

80/08 od 10. 9. 2008.

PFK Kiseljak i IU N. Pazar                                                   

Sporazum o saradnji

209/11-a od 21. 6. 2011.

UNT i Joseph S. Uni. Wels                                                     

Sporazum o partnerstvu

209/11-b od 21. 6. 2011.

UNT i hans Sachs Uni. Wels                                                   

Sporazum o partnerstvu

02/07 od 7. 6. 2007.

UNT i FASTO UNT Sarajevo                                                              

Sporazum o saradnji

187/08 od 24. 10. 2008.

UNT i EDUCONS S. Kame

Međunarodna saradnja

14/09 od 30. 1. 2009.

UNT i U. Novi Pazar                                                                              

Ugovor o saradnji

111/10 od 23. 8. 2010.

UNT i U. Kale Čelik Antalya                                                     

Međunarodna saradnja

4. 2. 2011.

UNT i Veleučilište Varaždin                                                                         

Međunarodna saradnja

9. 11. 2009.

Grafički i TMF Beograd                                                                                   

Sporazum o saradnji

134/09-Sl od 9. 11. 2009.

Grafički i Met. inst. Zenica                                                        

Sporazum o saradnji

29/10-32 od 22. 3. 2010.

Grafički i PBTF Zagreb                                                            

Međunarodna saradnja

251-80-10-01 od 14. 1. 2010.

UNT/Gra. i Graf. Fa. Zagreb                                          

Međunarodna saradnja

14. 6. 2010. 

Grafički i F. teh. nau. Novi Sad                                                                   

Međunarodna saradnja

26.9. 2011.

UNT i Visoka škola poslovnog menadžmenta “Primus” Gradiška                     

Ugovor o saradnji

27. 10.  2011

UNT i Internacionalni Univerzitet Brčko Distrikta BiH                                 

Sporazum o saradnji

27.12.2012.

UNT i South East European University Tetovo                                                  

Ugovor o saradnji

27.12.2012.

UNT i Državni Univerzitet u Tetovu                                                                    

Ugovor o saradnji

22.02.2013.

UNT i Veleučilište Velika Gorica                                                                       

Ugovor o saradnji

24.10.2014.

UNT i Istanbulski Univerzitet                                                                             

Protokol o saradnji

03.03.2015.

UNT i Državni univerzitet Kemerovo, Ruska Federacija                                   

Protokol o saradnji

19.06.2015.

Pravni fakultet UNT i Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu               

Protokol o saradnji

Vi ste ovdje: Početna Naučni rad Međunarodna saradnja