Na Pravnom fakultetu organizovan Okrugli stol „Implikacije evroatlantskih integracija na ustavne reforme u BiH“

Važnost evroatlantskih integracija i njihov utjecaj na ustavne reforme u Bosni i Hercegovini podstakli su akademski odbor Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku da 21.11.2017. godine organizuje Okrugli stol pod nazivom „Implikacije evroatlantskih integracija na ustavne reforme u BiH“. Cilj konferencije je bio u što većoj mjeri precizno identifikovati rješenja koja trebaju biti predmet reforme a trenutno čine ustavno uređenje BiH, te rješenja koja će cjelovitije integrisati načela na kojima počiva Evropska unija i koja će ubrzati proces pristupanja BiH Evropskoj Uniji. Okrugli stol je okupio eminentne stručnjake iz države: članove akademske zajednice, predstavnike državnih institucija, nevladinih organizacija, te studente.  Referate je predstavilo dvadeset autora koji su izložili različite aspekte ovog složenog pitanja: pravne, ekonomske, socijalne, međunarodne, historijske, krivične, psihološke i sociološke.

Održavanjem okruglih stolova, kao što je ovaj, potvrđuje se naučno-obrazovna i društvena uloga Pravnog fakulteta. Na taj način je omogućeno snažnije i neposrednije djelovanje na društvene, socijalne, kulturne i naučno-obrazovne procese, odnosno neposrednije učešće u kreiranju nove paradigme naučnog razvoja društva.

Kao što je navedeno u zaključcima učesnici su uvjereni da će rezultati njihovih istraživanja koje su prezentirali u svojim izlaganjima biti od koristi, posebno domaćim nadležnim organima da se spremnije suoče sa tim procesom i da harmoniziraju državnu regulativu sa postojećim, ali i budućim evropskim standardima.

Opredjeljenje Pravnog fakulteta je da i u budućnosti organizuje okrugle stolove i medjunarodne naučne konferencije koje se bave pitanjima od velikog društvenog značaja te da na taj način da skroman doprinos njihovom rješavanju.

U galeriji su dostupne fotografije s Okruglog stola.

Vi ste ovdje: Početna Naučni rad Konferencije Na Pravnom fakultetu organizovan Okrugli stol „Implikacije evroatlantskih integracija na ustavne reforme u BiH“