Najava Okruglog stola pod naslovom „Implikacije evroatlantskih integracija na ustavne reforme u BiH“

Agenda

Okrugli stol

„Implikacije evroatlantskih integracija na ustavne reforme u BiH“

Pravni fakultet Univerziteta u Travniku

21.11.2017. (amfiteatar 3, III sprat)

9:30-10:00 h- Registracija učesnika

10:00-10:30 h

Pozdravna riječ osnivača i glavnog menadžera Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku, prof.dr. Ismet Alija

Pozdravna riječ dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku, acc.prof.dr. Džemal Najetović

 

PRVA SESIJA

Moderator sesije: v.ass. Benjamina Londrc, MA

 

10:30-10:45- Društveno-istorijske pretpostavke ustavne reforme u postdejtonskom političkom razvoju Bosne i Hercegovine, acc. prof.dr. Mirko Pejanović

10:45-11:00- Napuštanje daytonske paradigme – ključni uslov za pristup Bosne i Hercegovine euro-atlanskim integracijama, prof.dr. Kasim Trnka

11:00-11:15- Suzbijanje nereda u zemlji kroz Euro-Atlantske integracije i nacionalni pravni sistem, prof. dr. Hasan Balić

11:15-11:30- Pretpostavke za učinkovite izmjene Ustava Bosne i Hercegovine, prof.dr. Ferid Otajagić

11:30-11:45- Posebne vrste međunarodnog krivičnog prava, acc.prof.dr. Miodrag N. Simović, prof.dr. Dragan Jovašević

11:45-12:00- Principi i izvori međunarodnog krivičnog prava, prof.dr. Dragan Jovašević, prof.dr. Vladimir M. Simović

12:00-12:15- Značaj Parlamentarne skupštine BiH u usklađivanju bosanskohercegovačkog zakonodavstva s pravnom tečevinom Evropske unije i provođenju parlamentarnog nadzora, prof.dr. Zijad Hasić

12:15-12:30- Diskusija

12:30- 12:45- Pauza

DRUGA SESIJA

Moderator sesije: v.ass. Benjamina Londrc, MA

 

12:45-13:00- Utjecaj novog geopolitičkog okruženja Bosne i Hercegovine na evroatlantske integracije, Acc.prof.dr. Džemal Najetović

13:00-13:15- Država BiH na može u Evropu kao talac svojih entiteta (i kantona) i pod “specijalnim tretmanom” Srbije i Hrvatske, prof.dr. Omer Hamzić

13:15-13:30- Reforma sektora pravde u Bosni i Hercegovini  za period od 2014. do 2018. godine, prof.dr. Osman Jašarević

13:30-13:45- Inkluzija bh nevladinih aktera u procesu europeizacije javnih politika, prof. dr. Faruk Jašarević, doc. dr. Ermin Kuka

13:45-14:00- Značaj međunarodnih sudova u promociji ljudskih prava: Ahmet Kamenica i drugi protiv Srbije i Rabija Fejzić i drugi protiv Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, doc.dr. Ajla Škrbić

14:00-14:15- Pozicioniranje Bosne i Hercegovine u mirovnim operacijama - značajan segment pridruživanja u NATO,  dr. Vesna Pavičić

14:15-14:30- Potpora IPA fondova reformi statističkog sistema i ekonomskog ambijenta u Bosni i Hercegovini, u kontekstu pridruživanja Evropskoj uniji, Đemka Šahinpašić, MA

14:30-14:45- Ograničenja i implikacije na objektivna i subjektivna autorska i srodna prava povodom  ustavnog načela javnosti u građanskom procesnom pravu, prof. dr. Ismet Alija, doc. dr. Haris Hasić, ass. Nihad Čivić, BA

14:45-15:00- Implikacije nedostataka u institucionalizovanom izvršenju i zaštiti subjektivnih autorskih i žigovnih prava na egzistenciju i zaštitu ustavom zagarantovanog ljudskog prava na imovinu, prof. dr. Ismet Alija, doc. dr. Haris Hasić, ass. Nihad Čivić, BA

15:00-15:15- Tranzicijski procesi i ratno naslijeđe: između pravne sigurnosti i reforme ustava, v.ass. Mirza Buljubašić, MA

15:15-15:30- Diskusija

15:30-15:45- Zaključci sa okruglog stola i zatvaranje radnog dijela programa

15:45-           Zakuska u restoranu fakulteta

Vi ste ovdje: Početna Fakultet Aktuelnosti Najava Okruglog stola pod naslovom „Implikacije evroatlantskih integracija na ustavne reforme u BiH“