Konkurs/natječaj za upis studenata na I, II i III ciklus studija akademske 2017/2018. godine

 

DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA

Broj redovnih studenata za Kiseljak: 160

Broj redovnih studenata za dislociranu nastavu u Tuzli: 100

Broj vanrednih studenata za Kiseljak (uključujući i studenate za učenje na daljinu): 160

Broj vanrednih studenata za dislociranu nastavu u Tuzli (uključujući i studenate za učenje na daljinu): 100

- OPĆE PRAVO

- POSLOVNO PRAVO

 

MAGISTARSKI STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA

Broj studenata za Kiseljak: 45

Broj studenata za dislociranu nastavu u Tuzli: 35

- OPĆE PRAVO (uže naučne oblasti: građanskopravna, javnopravna, krivičnopravna, poslovnopravna, međunarodnopravna, historijskopravna, ekonomskopravna i teorijskopravna)

- POSLOVNO PRAVO

- JAVNA UPRAVA

 

DOKTORSKI STUDIJ – III CIKLUS STUDIJA

Broj studenata za Kiseljak: 10

Broj studenata za dislociranu nastavu u Tuzli: 10

- MEĐUNARODNO PRAVO

- JAVNO PRAVO

- GRAĐANSKO PRAVO

- KRIVIČNO PRAVO

- HISTORIJA DRŽAVE I PRAVA

- POSLOVNO PRAVO

 

INFORMACIJE O AKREDITACIJI

KONTAKT INFORMACIJE

FORMULARI ZA UPIS

TROŠKOVI STUDIJA

 

 

Vi ste ovdje: Početna Fakultet Aktuelnosti Konkurs/natječaj za upis studenata na I, II i III ciklus studija akademske 2017/2018. godine