V.ASS. MIRZA BULJUBAŠIĆ UČESTVOVAO NA SASTANKU EKSPERATA IZ OBLASTI MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG PRAVA I TRANZICIJSKE PRAVDE U NIZOZEMSKOJ

Sastanak eksperata iz oblasti međunarodnog krivičnog prava i tranzicijske pravde pod nazivom Punishing International Crimes in Domestic Courts: Sentencing, Incarceration and Reintegrationodržan je 12. juna 2017. godine u Amsterdamu (Nizozemska) pod organizacijom Nizozemske organizacije za naučno istraživanje (NWO), Nizozemskog instituta za istraživanje kriminala i provedbu zakona (NSCR), Pravnog fakulteta VU Amsterdam i Centra za međunarodno krivično pravosuđe (CICJ).

Rezultate empirijskih istraživanja predstavili su eksperti iz oblasti međunarodnog krivičnog prava i tranzicijske pravde sa područja Latinske Amerike, Afrike i Evrope. V.ass. Mirza Buljubašić prezentovao je rezultate empirijskog istraživanja pod nazivom Rehabilitation programs for convicted war criminals in domestic prisons in Bosnia and Herzegovina: Case study of Sarajevo prison. V. ass. je na temelju provedenog istraživanja ukazao na specifičnosti izdržavanja kazne u slučajevima međunarodnih zločina, te je predložio izmijenu politike penalnog tretmana koja bi uključivala jedinstveni pristup koji u fokusu ima međunarodne zločine, izvršitelje i tranzicijsku pravdu.

Brojni predstavnici akademske zajednice i istraživači sa područja Evropske unije (EU), te predstavnici pravosudnih i međunarodnih institucija među kojima se ističu Međunarodni krivični sud (ICC), Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY), Međunarodni krivični sud za Ruandu (ICTR), Međunarodna kriminalističko-policijska organizacija (INTERPOL), Evropski policijski ured (EUROPOL) i Ujedinjenih narodi (UN) su aktivno participirali u diskusijama sa ekspertima tokom sastanka.

Vi ste ovdje: Početna Fakultet Aktuelnosti V.ASS. MIRZA BULJUBAŠIĆ UČESTVOVAO NA SASTANKU EKSPERATA IZ OBLASTI MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG PRAVA I TRANZICIJSKE PRAVDE U NIZOZEMSKOJ