Održan Okrugli sto „Sudska nagodba kao jedan od načina rješavanja sporova”

Viši asistent Mirza Buljubašić je 12.04.2017. godine je učestvovao na okruglom stolu u Kantonalnom sudu u Novom Travniku na temu „Sudska nagodba kao jedan od načina rješavanja sporova”. Aktivnost je dio Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa kojeg implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine i Kantonalni sud u Novom Travniku u sklopu aktivnosti „Tjedni sudske nagodbe“.

Na okruglom stolu učestvovali su predstavnici zakonodavne vlasti, pravni praktikanti, privrednici i znanstvenici. Uvodno obraćanje održala je predsjednica Kantonalnog suda u Novom Travniku gđa. Katica Jozak-Mađar, a predsjednica građanskog odjeljenja Mirjana Grubešić i sudac Davor Kelava su bili prezentatori okruglog stola.

Cilj manifestacije je promjena pristupa suda i stranaka u rješavanju sporova, uz prioritete efikasnosti i brzog rješavanja postupka, s naglaskom na zadovoljstvo stranaka, na ishod samog postupka i uslugu suda.

Učesnici su pozdravili održavanje iznimno važnog događaja za pravnu praksu i usaglasili su se sa zaključcima Okruglog stola:

-         Da sudska nagodba ima prednost u odnosu na vođenje redovnog sudskog postupka a ogleda se u rješavanju predmeta mirnim putem, vlastitom voljom na obostranu korist i zadovoljstvo u postupku koji je ekonomičniji, efikasniji, jeftiniji. Sudska nagodba ima jednaku pravnu snagu kao donesena presuda.

-         Zaključenje sudske nagodbe ima daljnji pozitivan učinak na rad i efikasnost sudskih postupaka rješavanjem što većeg broja predmeta mirnim putem.

-         Stranke i sud treba da preuzmu aktivnu ulogu kako bi se iniciralo zaključenje sudske nagodbe i spor riješio mirnim putem u što većem broju predmeta.

-         Sudska nagodba se može odnositi na cijeli tužbeni zahtjev ili na jedan njegov dio.

-         Rješavanje spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe dobro je za očuvanje poslovne suradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku jer sudska nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor o predmetu spora, a troškovi postupka su manji sa aspekta plaćanja sudske pristojbe.

Vi ste ovdje: Početna Fakultet Aktuelnosti Održan Okrugli sto „Sudska nagodba kao jedan od načina rješavanja sporova”