Doc. dr Ajla Škrbić i doc. dr Meliha Frndić Imamović učestvovale na konferenciji Jean Monnet katedre u Osijeku

Doc. dr Ajla Škrbić i doc dr. Meliha Frndić Imamović učestovale su na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Procedural aspects of EU law“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Konferencija je bila organizovana od strane Jean Monnet katedre za procesno pravo Evropske unije, a održana 6. i 7. aprila na Pravnom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Konferencija je obuhvatila različite aspekte procesnog prava Evropske unije. Poseban akcenat bio je na pitanjima koja se odnose na nove trendove u pravosudnom sistemu Evropske unije, građanskom pravu i postupku Evropske unije, krivičnom pravu i postupku Evropske unije, upravnom pravu Evropske unije, kao i na sudskoj praksi Suda pravde Evropske unije, Evropskog suda za ljudska prava i globalnim trendovima u području prava EU.

Docentice sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku predstavile su svoj rad „The Sovereignty of the Member States of International Organizations with special focus on European Union“.

Vi ste ovdje: Početna Fakultet Aktuelnosti Doc. dr Ajla Škrbić i doc. dr Meliha Frndić Imamović učestvovale na konferenciji Jean Monnet katedre u Osijeku