Gostujući predavači prof. dr. Barbora Holá i prof. dr. Joris van Wijk održali predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku

Renomirani eksperti međunarodnog krivičnog prava i kriminologije, profesori Pravnog fakulteta VU Univerziteta u Amsterdamu, prof. dr Barbora Holá i prof. dr Joris van Wijk su 5. aprila 2017. godine održali premijernu prezentaciju pionirskog naučno-istraživačkog projekta „Kada je pravda zadovoljenja“ („When Justice is Done“) i predavanje na temu „Život nakon osuđujuće i oslobađajuće presude na međunarodnim krivičnim sudovima“.

Glavne teme predavanja odnosile su se na do sada neistražena područja života ratnih zločinaca (lat. hostis humanis generis) nakon osuđujuće presude i pojedinaca koji su oslobođeni nakon pravosnažno okončanih krivičnih procesa pred međunarodnim krivičnim sudovima, odnosno lokacija, uvjeta i programa rehabilitacije u penitensijarnim ustanovama, zatim resocijalizacije, readaptacije i drugih brojnih dilema i izazova međunarodnog krivičnog pravosuđa.

Ciljevi predavanja bili su unaprijeđenje obrazovanja studenata i saradnja sa poznatim ekspertima u cilju doprinosa razvoja pravne nauke u Bosni i Hercegovini.

Prof. dr. Barbora Holáje diplomirala na Pravnom fakultetu Charles Univerziteta u Pragu (summa cum laude), 2006. godine magistrirala je Međunarodno i pravo Europske Unije na Univerzitetu u Amsterdamu, a 2012. godine doktorirala je na Supranacionalnoj kriminologiji VU Univerziteta u Amsterdamu. Radila je kao pravni konsultant u Public International Law and Policy Group (PILPG) i pravni praktikant u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (ICTY). Prof. Hola je dobitnica prestižnih istraživačkih nagrada i profesorica na Katedri za krivično pravo i kriminologiju, Pravnog fakulteta VU Univerziteta u Amsterdamu, viši istraživač Nizozemskog instituta za proučavanje kriminala i sprovođenje zakona (Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement-NSCR) i saradnik u Centru za Međunarodno krivično pravosuđe (Center for International Criminal Justice-CICJ). U svom istraživanju fokusira se na pitanja tranzicijske pravde, posebno (međunarodnih) krivičnih suđenja, kažnjavanja za međunarodne zločine, kao i izvršenje međunarodnih sankcija.

Prof. dr. Joris van Wijk je diplomirao pravo i kriminologiju na Pravnom fakultetu VU Univerziteta u Amsterdamu, a 2007. godine je doktorirao na istoimenom fakultetu. Dobitnik je prestižne ESC Young Criminologist Award. Radio je kao koordinator za Međunarodnu organizaciju za migracije (International Organisation for Migration-IOM) i kao nezavisni konsultant za Hoopoe Migracijske ekspertize (Hoopoe Migration Expertise). Prof. van Wijk je profesor kriminologije, Pravnog fakulteta VU Univerziteta u Amsterdamu, izvršni direktor Centra za Međunarodno krivično pravosuđe (Center for International Criminal Justice-CICJ) i voditelj master programaMeđunarodno krivično pravo i kriminologija. Njegov intelektualni habitus usmjeren je na pitanja međunarodnog krivičnog pravosuđa, posebno na posljedice primjene člana 1. stav f. Konvencije o statusu izbjeglica i na život počinitelja iz nakon što su oslobođeni ili osuđeni od međunarodnih krivičnih sudova.

Pravni fakultet Univerziteta u Travniku je organizovanjem predavanja i kontinuitetom interakcija sa inostranim poznatim ekspertima, praktikantima i istraživačima iz cijelog svijeta, ponovno potvrdio prioritete vrhunskog obrazovanja studenata uz praktičnu primjenu intelektualnih spoznaja i razvoj pravnih nauka, i u svoj opus uvrstio ova veoma značajna predavanja.

Vi ste ovdje: Početna Fakultet Aktuelnosti Gostujući predavači prof. dr. Barbora Holá i prof. dr. Joris van Wijk održali predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku