OBAVIJEST: Rezultati ispita RP, SP

Student sa indeks brojem I-2209/16 koji je polagao ispit iz predmeta Radno pravo 8.7.2017. god. je dobio ocjenu 7.

Student sa indeks brojem 1905/15 koji je polagao ispit iz predmeta Socijalno pravo 8.7.2017. god. je dobio ocjenu 6. 

 

NAPOMENA: Termin za upis ocjena će naknadno biti objavljen.

 

AMINA HAJDAREVIĆ, MA 

 

Vi ste ovdje: Početna